۱۳۹۶ - ۲۱ - ۲۱
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ساختار

تاريك بودن آسمان در شب به نورپردازي فضای سبز معنا مي دهد نور بر احساسات انسان نيز تأثير دارد و تماشاي صفحه هاي نورپردازي فضای سبز براي انسان لذتبخش است نورپردازي فضای سبزاز فاصله هاي زياد ديده ميشود و چنانكه مناسب به نظر نيايد موجب آشفتگي انسان و تاریکی نا مطلوب شب می شود و طراحي مناسب با محيط اطراف ميتواند براي زيبائي محيط تأثير خوبی داشته باشد در آرايش شهري نورپردازي فضاي سبز در روشنائي و زيبائي چهره شهر نقش مؤثر دارند.
اساساً نور خلاق است و اشياء برا برجسته تر نشان مي دهد. زيبائي ها را بهتر مي نمايد.نورپردازي فضای سبز يكي از نكات مهم درطراحي منظره ميباشد از نقطه نظر رواني چگونگي حضور نور در محوطه سازی نقش بسيار تعيين كننده اي دارد. نورپردازی فضای سبز یا روشنایی باغ، اشاره به استفاده نور در محوطه سازی عمومی و باز و یا مکان های خصوصی و باغ ها، جهت ایجاد امنیت و ارتقاء اهدافی چون زیبایی شناسی در شب، ایجاد دسترسی، تفریح و ورزش و … دارد.روشنایی مسیر، سازه اصلی باغ، درختان، استخر و یا دیواره های اصلی باغ، همگی روش مناسبی هستند تا فضای مورد نظر شما را با صرف هزینه ای نسبتاٌ سبک، به محیطی با ساختار دلنشین و لذتبخش تبدیل نمایند.

 

تاريك بودن آسمان در شب به نورپردازي فضای سبز معنا مي دهد نور بر احساسات انسان نيز تأثير دارد و تماشاي صفحه هاي نورپردازي فضای سبز براي انسان لذتبخش است

 

  • تاريك بودن آسمان در
  • شب به نورپردازي فضای
  • سبز معنا مي دهد نور بر
  • احساسات انسان نيز تأثير دارد
  1. تاريك بودن آسمان در
  2. شب به نورپردازي فضای
  3. سبز معنا مي دهد نور بر
  4. احساسات انسان نيز تأثير دارد

 

 

0 0