نورپردازی پروژه برج باغ بهار

نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
  • کارفرما : جناب آقای جعفری
  • مکان اجرا : الهیه_میدان تختی

برج باغ بهار

 

طراحی تخصصی نورپردازی

نورپردازی داخلی , نما و محوطه
کارفرما:جناب آقای جعفری
نشانی: تهران – الهیه – میدان تختی

 

اطلاعات تماس :

ایران
تهران
الهیه
میدان تختی
شماره تماس: ۲۶۱۲۰۰۸۳