نورپردازی پروژه برج تختی

نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی
نورپردازی

پروژه برج تختی یکی از برج های مارک دار و شاخص منطقه فرشته است

که توسط یکی از طراحان بنام منطقه طراحی و توسط سازندگان مشهور اجرا شده است.

این برج دارای ده طبقه و یک لابی ورودی بزرگ با ارتفاع بلند می باشد.

سبک طراحی نما کلاسیک می باشد.

نورپردازی این برج توسط شرکت آریا روناک پارسه طراحی و اجرا شده است.

اطلاعات تماس :

فرشته
فرشته
تهران
ایران