نورپردازی پروژه رستوران لوکس شاندیز

https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
https://www.instagram.com/shandizvipjordan/
نورپردازی
  • کارفرما : جناب آقای خرسندی
  • زمان اجرا : سال 1392
  • مکان اجرا : تهران - جردن - بلوار صبا

مشاوره , طراحی و اجرای نورپردازی   رستوران لوکس شاندیز

واقع در محدوده جردن

یکی از شاخص ترین المان های محدوده است که نورپردازی آن

توسط شرکت آریا روناک پارسه طراحی و اجرا شده است.

اطلاعات تماس :

بلوار صبا
تهران
ایران
۰۲۱۲۶۱۲۰۰۸۳