نورپردازی پروژه نورپردازی نمای مسجد نمایشگاه بین المللی

  • کارفرما : شهرداری منطقه 3 تهران
  • مکان اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران

مسجد نمایشگاه بین المللی تهران

کارفرما: شهرداری منطقه ۳

نشانی: تهران , نمایشگاه بین المللی

اطلاعات تماس :

نمایشگاه بین المللی تهران
تهران
ایران