پروژه ها

projects

نورپردازی پروژه میدان تختی

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه پاسداران

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه ویلای شخصی در لواسان

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: شخصی

نورپردازی پروژه رستوران لوکس شاندیز

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی پروژه نورپردازی حجت

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه نورپردازی مجتمع مسکونی مریم

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه نورپردازی نمای مسجد نمایشگاه بین المللی

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • کارکرد بنا: عمومی

نورپردازی پروژه برج باغ بهار

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی
1 4 5 6