وبلاگ

articles

اثرات سه گانه نور بر انسان

اثرات سه گانه نور بر انسان (بیولوژیک، بصري و احساسی)     بینایی، حسی است که چشم و مغز در آن نقش دارند، چشم نور را از صحنه نظاره شده دریافت کرده و به سیگنالهایی تبدیل مینماید که از طریق اعصاب نوری به مغز ارسال میشود. سپس مغز سیگنالهای دریافت شده را پردازش نموده و […]

نورپردازی آریا روناک پارسه

همگام با رشد تکنولوژی در تمام عرصه های زیست بشر ، صنعت ساختمان نیز شاهد تحولات و تغییرات گسترده ای بوده است. استفاده فراگیر از سیستم های کنترل هوشمند ساختمان ، بکار گرفتن منابع LED  به جای منابع نوری سنتی ، گرایش به معماری پایدار ، طراحی نمای شب با استفاده از نورپردازی و دهها […]

تاریخچه نور

در تاریخ گذشته بر انسان ها منابع تامین نور تغییرات فراوانی داشته اند. در ابتدا سوزاندن چوب و استفاده از آتش برای روشنایی به کار می رفته است. به تعبیری سیر تکاملی روشنایی، را می توان شاهدی بر پیشرفت تاریخ بشر نیز در نظر گرفت. آتش یک عنصر بسیار مهم در سیر تکاملی تمدن انسان […]