پروژه ها

projects

طراحی،ساخت و اجرای نورپردازی پروژه تمپورال

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه کالیستا-گلستان شمالی

 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی برج لرد

 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: عمومی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی مجتمع تجاری اداری منظریه

 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی پروژه سالاریه

 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه پاسداران

 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه اقاقیا

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه باقری

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی برج آسمان

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی
1 2 3 6