پروژه ها

projects

نورپردازی مجموعه اداری هیراد

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: اداری

نورپردازی پروژه برج باغ مهر

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: شخصی

نورپردازی نمای جنوبی مجموعه فرمانیه مال

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی وروردی جنوب مجموعه فرمانیه مال

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی اسکای لایت مجموعه فرمانیه مال

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی برج مسکونی مژده

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی باشگاه تشریفاتی اقدسیه

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی برج فلورا رزیدنس

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی برج رویال رزیدنس

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی