پروژه ها

projects

نورپردازی برج تجاری زیما

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: تجاری

نورپردازی مجتمع فراز یاسر

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه خیابان دزاشیب

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه خیابان پونک

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه خیابان درکه

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه سعادت آباد- خیابان علامه شمالی

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: مدرن
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه طالب پور

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه برج مسکونی گلها

 • نوع همکاری: طراحی و اجرا
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی

نورپردازی پروژه باغ بهار خیابان سلیمی جنوبی

 • نوع همکاری: پیمانکاری
 • نوع همکاری: مشاوره
 • نوع همکاری: نورپردازی
 • سبک بنا: کلاسیک
 • کارکرد بنا: شخصی
 • کارکرد بنا: مسکونی